REZERVLER

REZERV VE BEKLENTİLER

Genel rezerv tespit metodolojilerimizi uluslararası standartlara uygun yöntemlerle yapmakta olup, buna göre gerek dijital ortamda gerekse karot verileriyle veri muhafazasını yapmaktayız.

Yaygın olarak Kullanılan Bilgisayar destekli Maden Tasarım ve 3 boyutlu rezerv tespit programları özellikle maden arama, sondaj, rezerv saptama, açık ve kapalı ocak dizaynları, jeolojik kesit alma gibi işlemleri birkaç dakikada sonuçlandıran programlarıdır.

Tecrübeli iş gücümüz ve danışmanlarımızla gerek uluslararası metodolojiler, yazılım ve tekniklerle çok işi kısa zamanda sonuçlandıran arge ve rezerv modelleme yapmaktayız. yeraltı jeolojik etütler ve sondajlar İşletme bünyesinde uluslararası rezerv tespit programlarında yapılmış ve yapılmaktadır. Cevherleşme nin yeraltındaki konumunu, derinliğini, açık işletme dekapaj miktarını, toplam işletilebilir rezerv hesabını yüksek doğruluk payı ile 3 boyutlu (3D) olarak çıkarabilmekteyiz. Bu sayede böyle bir işlem analitik çizim ve hesaplamalarla çok daha uzun zamanlar alabilirken, bilgi ve tecrübemizle bu zaman darlığını ve doğrulamaları çok daha kısa bir sürede gerçekleştirebilmekteyiz.


ARAMA ÇALIŞMALARI

2016 yılında sahaların Timko Madencilik’e devrinden sonra arama faaliyetleri daha akılcı ve planlı olarak yapılmaya başlanmıştır. Özellikle belirlenen mostra ve ocaklarda yeraltı ve yerüstü jeolojik etütler ile yeraltı ve yerüstü sondajları çok sağlıklı olarak teknik ekiplerimiz tarafından irdelenmiştir.

2016 ve sonrası düzenli olarak tüm sahaların 1/5000 detay prospeksiyonu tamamlanarak sahaların taşıdığı krom potansiyeli ve beklentileri ortaya konmuştur.

Yine senelik düzenli olarak planlanan sondaj çalışmalarıyla 5,000 m’ye yakın arama mesafesi kaydedilmiştir. Yeraltı sondajlarını kendi makine ve sondaj ekibimiz ile yapmış olup, yer üstü sondajların da mühendislik ekiplerimizle yönetmekteyiz. Tüm bu çalışmalarda uluslararası standartlara uygun şekilde rezerv tespit metodojileri yapılmaktadır. Böylece hem finansman hem de rezerv tespitlerimiz 3. Şahıslar nezdinde güvenilir olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca bakir bölgelerin geliştirilmesi ve araştırılması için mühendislik ekiplerimizin yönetiminde jeo fizik araştırma ve geliştirme metodolojileri de kullanılmakta ve buna göre sondaj planlarının yapılmasına katkı sağlanmaktadır.